จำหน่ายอุปกรณ์ข้อต่อเอชดีพีอี (FITTING FOR HDPE PIPE)

ข้อต่อลด
(REDUCING COUPLING)
ข้องอ 45
(Elbow)
สามทางลด
(REDUCING TEE)
สามทางตรง
(EQUAL TEE)
ข้องอ 90
(90 ELBOW)
สามทางทีวาย
(REDUCING TEE WYE)
สามทางวาย 45
(45 WYE)
สตับ-เอ็นด์
(STUB-END)
ท่อสั้น HDPE ท่อต่อสตับเอ็น
(PN10)