ผลงาน
บริษัท เคดี อินเตอร์เทค จำกัด

 • 1
  insert_invitation ชื่อโครงการ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และไฟฟ้าหญ้าเนเปียร์
  ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และไฟฟ้าหญ้าเนเปียร์

  location_on สถานที่ก่อสร้าง จ. อุบลราชธานี
  จ. อุบลราชธานี

  contacts ผู้ออกแบบ / ผู้ว่าจ้าง บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด
  บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด

  attach_money มูลค่างานโดยประมาณ 2,200,000 บาท
  2,200,000 บาท
 • 2
  insert_invitation ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคบ้านนาสาร
  วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคบ้านนาสาร

  location_on สถานที่ก่อสร้าง จ. สุราษฎร์ธานี
  จ. สุราษฎร์ธานี

  contacts ผู้ออกแบบ / ผู้ว่าจ้าง หจก บุญชอบการประปา
  หจก บุญชอบการประปา

  attach_money มูลค่างานโดยประมาณ 1,100,000 บาท
  1,100,000 บาท
 • 3
  insert_invitation ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุง ขยายการประปา ส่วนภูมิภาค
  ก่อสร้างปรับปรุง ขยายการประปา ส่วนภูมิภาค

  location_on สถานที่ก่อสร้าง จ. ตราด
  จ. ตราด

  contacts ผู้ออกแบบ / ผู้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชอบการประปา
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชอบการประปา

  attach_money มูลค่างานโดยประมาณ 1,400,000 บาท
  1,400,000 บาท
 • 4
  insert_invitation ชื่อโครงการ ซ่อมท่อน้าประปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ซ่อมท่อน้าประปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  location_on สถานที่ก่อสร้าง จ. กรุงเทพมหานคร
  จ. กรุงเทพมหานคร

  contacts ผู้ออกแบบ / ผู้ว่าจ้าง ม. เทคโนโลยีมหานคร
  ม. เทคโนโลยีมหานคร

  attach_money มูลค่างานโดยประมาณ 80,000 บาท
  80,000 บาท
 • 5
  insert_invitation ชื่อโครงการ วางท่อน้าประปา กระทรวงสาธารณสุข
  วางท่อน้าประปา กระทรวงสาธารณสุข

  location_on สถานที่ก่อสร้าง จ. นนทบุรี
  จ. นนทบุรี

  contacts ผู้ออกแบบ / ผู้ว่าจ้าง กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงสาธารณสุข

  attach_money มูลค่างานโดยประมาณ 50,000 บาท
  50,000 บาท